Johanne Lykke Holm

Johanne Lykke Holm

Johanne Lykke Holm

Photographer
Khashayar Naderehvandi
Johanne Lykke Holm: Strega. Roman. Albert Bonniers Förlag, 2020. Nominert til Nordisk råds litteraturpris 2021.

Johanne Lykke Holms drømsk atmosfæriske roman skildrer en gruppe jenter eller unge kvinner som sesongarbeider på et fjellhotell ovenfor den fiktive italienske landsbyen Strega. Hver dag blir rom luftet og laken strøket for gjester som aldri kommer, og i den felles rollen som jentene skoleres inn i, blir grensen mellom dem utydelig. Rutinene avbrytes av utflukter – utforskninger av et indre og ytre som er organisk vibrerende, gotisk truende, sanselig intensivt. Kulminasjonen er en skjebnesvanger fest, regissert av samme strenge overordnede som overser det daglige arbeidet. 

På en måte er det avsondrede hotellet (som hos en Thomas Mann eller en Stephen King) et sted verden og tiden utenfor ikke når fram til. I stedet er det det forgangnes normer eller mytens arketypiske tidløshet som iscenesettes: seremonier å forføres av eller forsøke å flykte fra. På en annen måte er hotellets ondskap også verdens. I sentrum finnes visjonen av en ung kvinnes død (et motiv like ofte estetisert i etterromantisk poesi som i nåtidens populærkultur) som evig overgangsrite, som noe som alltid hender / truer med å hende / allerede har hendt: «Vi visste att en flickas liv när som helst kan förvandlas till brottsplats.» 

At forfatteren arbeider med motiv som disse, er ureddhet, ikke mangel på originalitet, og det som gir dem nytt liv, er Lykke Holms nøkternt hallusinatoriske prosa, som stadig overrasker med uventede ordvalg og utsagn. Det overnaturlige trenger inn i det hverdagslige gjennom et stimulerende hemningsløst bildespråk: «En gardin vällde fram genom ett öppet fönster, som ektoplasma.» Slik frammaner Lykke Holm i denne uvanlig vakre romanen ikke bare en jenteverden fylt av hellighet og hemmelighet, men viser fram muligheten av en annen og mindre romantisk romantikk: gjenfortrollet, men også illusjonsløs.

Johanne Lykke Holm er født i 1987 og har tidligere gitt ut Natten som föregick denna dag. Hun arbeider også som oversetter fra dansk og driver sammen med Olga Ravn skrivekurset Hekseskolen i København.