Sissal Kampmann

Sissal Kampmann
Fotograf
Ditte Mathilda Joensen
Sunnudagsland. Diktsamling, Mentunargrunnur Studentafelagsins, 2016..

Sunnudagsland ("Søndagsland") foregår i bygda Vestmanna på Færøyene, der dikteren, Sissal Kampmann (f. 1974), vokste opp. Etter 24 år, tilbrakt primært i København og i Tórshavn, flytter hun tilbake til det lille hjemstedet for å oppholde seg der en stund. Dette oppholdet utgjør rammen for diktsamlingen, der tittelen henviser til drepende kjedelige søndager i et utkantområde, men Sunnudagsland betegner også den spesielle tilstanden av ensomhet, kjedsomhet og eksistensiell krise som bokas dikter-jeg later til å befinne seg i.

Sunnudagsland er en både nøktern og melankolsk bok, preget av lengsel og en følelse av å være utenfor, hensatt til futile beskrivelser av det langsomme, men uunngåelige forfallet. Som i en forfallets fenomenologi kretser flere av diktene rundt vanrøkt og stillstand i bygda, med erindringsglimt fra et liv som var en gang. Beskrivelsene er preget av en gjennomgripende fornemmelse av fremmedhet, selv i forhold til det kjente. Tiden, landskapet og været registreres minutiøst av dikter-jeget, som tørt og selvironisk bemerker at hun har blitt en kvinne som sjekker værmeldingen flere ganger om dagen.

Lyset er av stor betydning i diktsamlingen, som har solverv, årets korteste dag, som omdreiningspunkt. Ordet "søndag" stammer som kjent fra det norrøne ordet sunnudagr, som betyr soldag. Men ironisk nok er de nødt til å vente på sola, som åpenbart er utsatt på ubestemt tid i Søndagslandet, der stormen og mørket råder, der klokka ringer lydløst, og der veien ned til bygda er solløs, måneløs og stjerneløs.

Været spiller en anselig rolle, og det er vel å merke dårlig vær med snø, sludd, regn, storm og mørke som fullstendig berøver dikter-jeget for orientering og fornemmelse av ukedagene, og som dessuten sliter på hus og hustak. Det er i det hele tatt en omseggripende oppløsning med fukt og råte, slit og patina som til stadighet framheves i den konkrete fysiske verden som brukes som et slags ekkorum for dikter-jegets sansning av verden.

Vi aner omrisset av et omkringliggende samfunn, men selv om vi både hører om et "vi" og et "du", opplever vi ikke andre mennesker i boka ut over dikter-jeget, som later til å befinne seg i et lufttomt og klaustrofobisk rom. I løpet av 54 lyriske tekster opplever vi et forløp som utspiller seg fra tidlig høst til den første dagen i det nye året, da dikter-jeget igjen forlater Søndagslandet. Boka er gjennomkomponert i en sammenhengende, oppadgående bevegelse fra den innledende fasen, da en tankbil sleper seg opp en bakke, og til slutten, da flyet letter med dikter-jeget om bord og det igjen er styr på tingene med en pilot som styrer etter kompass.

Sunnudagsland er Sissal Kampmanns femte diktsamling. Hun debuterte i 2011 med diktsamlingen Ravnar á ljóðleysum flogi – yrkingar úr uppgongdini / Ravne flyver lydløst – digte fra opgangen, som hun fik Klaus Rifbjergs debutantpris for. Siden har hun gitt ut fire diktsamlinger som har bekreftet hennes posisjon som en av færøysk lyrikks nye, sterke stemmer.