Vinner av Nordisk råds miljøpris 2020

Jens-Kjeld Jensen
Photographer
Jens-Kjeld Jensen
Nordisk råds miljøpris 2020 går til Jens-Kjeld Jensen fra Færøyene. Temaet for årets pris er biodiversitet, og prisen skal gå til et nordisk initiativ som sikrer en mer rikholdig natur for vår felles framtid. Temaet avspeiler og støtter opp om FNs verdensmål 14 og 15 om livet i havet og på land.

Juryens begrunnelse

Jens-Kjeld Jensen tildeles prisen for sin store innsats for å sette fokus på mangfoldet i den færøyske naturen.

I over 40 år har Jens-Kjeld samlet inn kunnskap og beskrevet alt fra lopper, mus og fugler til fossiler, sopper og busker i de færøyske fjellene.

Som selvlært forsker og formidler har han i bøker og hundrevis av vitenskapelige og populærvitenskapelige artikler opplyst færinger og fagfolk, og når det har vært nødvendig, har han advart mot trusselen som invasive arter og naturinngrep utgjør mot den skrøpelige færøyske naturen.

Jens-Kjeld Jensen samarbeider med naturforskere verden over og har vært med på å kartlegge over 350 nye arter på Færøyene. Han er kjent og respektert blant færinger og kolleger for arbeidet sitt og har til og med fått en art av nattsvermere oppkalt etter seg.

Mange færøyske barn og voksne har gjennom utflukter med barnehagen eller skolen fått innblikk i naturens forunderlige verden når de har besøkt Jens-Kjelds hjem på øya Nólsoy. Derfor er det også ofte ham de kommer i tanker om og kontakter når de senere i livet finner eller ser et eller annet spennende i naturen.

Jens-Kjeld Jensens bidrag til forståelsen og bevaringen av mangfoldet i den færøyske naturen er uvurderlig, og han er et forbilledlig eksempel på hvor mye en ekte ildsjel kan utrette for en rikere natur.

For denne innsatsen mener bedømmingskomiteen at Jens-Kjeld Jensen skal tildeles Nordisk råds miljøpris 2020.