Det nordiske kraftmarkedet skal få en ny visjon

21.11.18 | Nyhet
Fåglar på elledning_unsplash
Fotograf
Slava Bowman / Unsplash
Det nordiske kraftmarkedet skal få en ny visjon. I dag ble arbeidet med å utarbeide visjonen innledet på det første nordiske kraftmarkedsforumet, som ble arrangert i Stockholm. På plass var sentrale aktører i den nordiske kraftsektoren.

Behovet for en ny visjon må blant annet ses på bakgrunn av at kraftsektoren akkurat nå går gjennom store endringer i de nordiske landene, noe som i sin tur stiller store krav til det nordiske kraftsystemet og samarbeidet mellom landene.

Dessuten er EU i ferd med å utvikle en europeisk energiunion som har direkte innvirkning på det nordiske kraftmarkedet. I den prosessen er det en fordel for de nordiske landene å ha en felles visjon og stå samlet om utviklingen av kraftmarkedet.

  Den såkalte Louisiana-erklæringen fra 1995 har vært et viktig utgangspunkt for det unike samarbeidet, som de nordiske landene har hatt stor nytte av. Det integrerte nordiske kraftsamarbeidet har opp gjennom årene vært et forbilde internasjonalt og har også inspirert EU.

  Det var under et nordisk energiministermøte i Lund i mai 2018 ministrene ble enige om å utarbeide en ny visjon for kraftmarkedet. Vedtaket bygde på et forslag i rapporten om det nordiske energisamarbeidet som Nokias tidligere konsernsjef Jorma Ollila skrev i 2017.

   Visjonen behandles på et ministermøte i 2019

   Flere aktører på det nordiske kraftmarkedet har tidligere gitt uttrykk for et behov for økt dialog mellom aktører og beslutningstakere. I sin rapport legger Ollila også fram tanken om et årlig kraftmarkedsforum der alle de viktigste aktørene i kraftsektoren skal treffes for å diskutere kraftmarkedspolitiske spørsmål. På møtet i Stockholm var forumet samlet for første gang, og her begynte også det konkrete arbeidet med en ny visjon for kraftsamarbeidet.

   Tanken er at de nordiske energiministrene skal vedta den nye visjonen på sitt neste møte, på Island i juni 2019. På dette møtet skal ministrene også overveie tiltak som kan gjøre visjonen til virkelighet.

   – Det er viktig at vi nå viser handlekraft og gjøre noe konkret. Det felles kraftmarkedet vårt er et godt eksempel på hva vi kan oppnå når vi samarbeider. Tiden er inne for neste skritt i kraftsamarbeidet og for å gjøre Norden klart for det grønne skiftet. Der er det avgjørende at kraftsystemet vårt tilpasses de framtidige forutsetningene, sier Sveriges samordnings- og energiminister Ibrahim Baylan, som er leder for de nordiske energiministrene i 2018.

    

   For mer informasjon, kontakt:

   Markus Hübner, leder for den nordiske kraftmarkedsgruppen

   Mobil: +45 33 92 68 11 eller e-post: mhu@ens.dk