Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Danish.

Medlemsförslag om att grunda nationella rådgivningskommittéer för gränshinderfrågor i de nordiska länderna

12.09.17 | Aarende

Dokumentation

    Förslag
    Betänkande
    Debatt
    Beslut