Planer og budget 2024 – Sammenfatning

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Nordisk Ministerråds budget er et vigtigt styrings- og prioriteringsværktøj til at nå visionens mål om, at Norden skal være verdens mest bæredygtige og integrerede region. Budget 2024 udgør det fjerde og sidste år i handlingsplanen, der har som mål at indfri visionen og opfylde de fireårige, indikative økonomiske rammer. De flerårige rammer er en forudsætning for at kunne planlægge arbejdet mere langsigtet og opfylde de 12 mål i handlingsplanen.
Publikationsnummer
2024:707