Nordiska ministerrådet för hållbar tillväxt (MR-Tillväxt)

De nordiska ländernas samarbete inom områdena näringsliv, energi och regionalpolitik ska säkra regionens fortsatt goda tillväxt. Samarbetet leds av de nordiska ministrarna för närings-, energi-, och regionalpolitik.

Information

Postadress

Nordisk Ministerråd
Vækst og Klima
Ved Stranden 18
1061 København K

Contact
Phone
+45 33 96 02 00

Content

    Persons
    News
    Declaration
    Information
    Funding opportunities