Rigmor Aasrud (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
63
Person
Speaker role
Norges samarbejdsminister
Datum

Jeg oppfattet at jeg fikk et par spørsmål som det kan være greit å besvare. Takk for gode innspill på min redegjørelse. Jeg vil minne om at samarbeidsministrene utfører veldig lite av det gode nordiske samarbeidet som foregår. Det skjer faktisk i de respektive fagministeriene, og aktiviteten der har vært stor.

Så stiller Martin Kolberg (A) noen spørsmål knyttet til hvorfor det er så få av rekommandasjonene som faktisk blir fulgt opp. Vi mener faktisk at vi har et ganske grundig arbeid med de rekommandasjonene som blir vedtatt, men jeg synes vi alle sammen bør merke oss det som Nordisk råds kontrollkomité har gitt av anbefalinger til årets regnskap, og hvordan vi jobber. Jeg synes Kontrollkomiteen har gitt gode råd, konkrete råd. Det er råd vi bør følge i ministerrådet, og jeg vil mene at også Nordisk råd bør se på de gode forslagene. Jeg skjønner at det er det det legges opp til under behandlingen knyttet til Kontrollkomiteens virksomhet i dag.

Så til Martin Kolberg (A) og pant. Ja, det er jobbet mye med pant i Norden for å finne gode løsninger, og det utredes mer. En av grunnene til at vi nå har problemer, er at industrien ikke blir enig om en standard. Vi har et internt nordisk problem, men det er også utfordringer for Danmark mot Tyskland og for Finland mot de baltiske landene. Da er det viktig at man finner fram til løsninger som ikke bare virker internt i Norden, men der vi også kan få med oss de andre nabolandene våre. Det jobbes det med. Det er fortsatt et arbeid som pågår, og det er satt av penger i budsjettet for å løse den konkrete saken – i tråd med de anbefalingene rådet har gitt.