Satu Haapanen (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
225
Person
Date

Arvoisa presidentti! Kaikki edelliset puheenvuorot kirvoittivat tämän vastauspuheenvuoron. Kiitän erityisesti kulttuuriministeriä hyvästä ja kattavasta puheenvuorosta. Haluaisin vielä tuoda pari näkökulmaa tähän asiaan.

Todellakin, lasten identiteetti ja turvallinen olo ja vahva persoonallisuus kehittyvät lapsuudessa, ja kirjallisuudella tässä työssä on merkittävä rooli. Lasten sanataide ja lasten kirjallisuus on viime vuosina todellakin kehittynyt myös Suomessa. Meillä on suuri joukko uusia lastenkirjailijoita, jotka peilaavat ajankohtaista aikaa ja asioita lasten silmin.

Jokainen meistä tietää, kuinka Peppi on vaikuttanut nuoriin naisiin ja varmasti myös poikiin ja vahvistanut ja tuonut rohkeutta elämään. Meillä on filosofista pohdintaa Veljeni Leijonamielessä. Melukylän lapset tuovat turvaa. Katto-Kassisessa ja Kolmessa iloisessa rosvossa hullutellaan. Rasmus Nalle kehittää mielikuvitusta aivan varmasti.

Haluan myös nostaa runouden tärkeyden lastenkirjallisuudessa. Toivoisin, että tämä otetaan huomioon, kun palkintoa myönnetään.

Annan lämpimän tukeni lastenkirjallisuuden nostamiselle Pohjoismaiden neuvostossa.

Skandinavisk oversettelse:

Ärade president! Denna replik inspirerades av alla de föregående anförandena. Jag tackar i synnerhet kulturministern för ett bra och uttömmande anförande. Jag vill lyfta fram ytterligare ett par synvinklar på denna fråga.

Identitet, trygghetskänsla och en stark personlighet utvecklas i barndomen, och litteraturen har en betydande roll i detta arbete. Barns ordkonst och barnlitteraturen har under de senaste åren verkligen utvecklats också i Finland. Vi har en stor skara nya barnboksförfattare som speglar tiden och aktuella frågor genom barnens ögon.

Vi vet alla hur Pippi har påverkat unga kvinnor och säkert också pojkar och gett dem mod i livet. Vi har filosofiska funderingar i Bröderna Lejonhjärta. Barnen i Bullerbyn inger trygghet. Karlsson på taket och Folk och rövare i Kamomilla stad är uppspelt roliga och Rasmus Nalle utvecklar helt säkert fantasin.

Jag vill också lyfta fram vikten av poesi i barnlitteraturen. Jag hoppas att detta beaktas då priserna delas ut.

Jag ger mitt varma stöd till att barnlitteraturen lyfts fram i Nordiska rådet.