Anders Andersson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
309
Datum

Herr president! Jag vill uttrycka ett välkomnande av det förslag som välfärdsutskottet har lagt fram, och jag är mycket glad över den breda politiska enigheten bakom välfärdsutskottets förslag när vi nu behandlar alkohol- och tobakspolitik i ett folkhälsoperspektiv.

Som alla har noterat är det ett omfattande förslag med 30 sidor där vi redovisar argument och synpunkter som är angelägna för beslutsfattandet i våra nordiska länder. Vad det handlar om är stora, samhälleliga, sociala, medicinska och hälsomässiga problem. Alkohol och tobak är utan tvekan stora samhällsproblem som vi måste hitta lösningar på.

Det handlar om att minska, våld, sjukdom och otrygghet och att öka hälsa och välbefinnande. När vi i välfärdsutskottet har arbetat – i arbetsgruppen och i utskottet – har vi valt att lyssna på alkoholforskningen. Det är alkoholforskare i våra nordiska länder, i Europasamarbetet i EU och i Bryssel, och vi har också varit i Genève och träffat företrädare för WHO och den forskning som där finns. Där kan man se att det finns tydliga besked.

På s. 7 i det dokument som välfärdsutskottet nu har lagt fram pekar man på en systematisering. Det gäller de alkoholpolitiska åtgärder som alkoholforskningen anser vara effektivast för att reducera alkoholskador och alkoholrelaterade problem. Dessa sju punkter är alkoholskatterna, det statliga detaljhandelsmonopolet, åldersgränser, begränsning av öppettider, förbud mot marknadsföring, tydliga promillegränser för körning av olika fordon samt rådgivning inom primärsjukvården i våra olika länder. Det är sju områden som är välbekanta, men det intressanta som rapporten lyfter fram är att vi nu bygger vårt förslag på en bedömning där forskarna ganska entydigt – självklart ger forskningen ibland lite olika besked, men här är det ändå ganska entydigt – pekar på att om vi använder dessa medel har vi förutsättningar att få en bättre hälsa och en ökad välfärd i Norden.

Detta är grunden till att jag vill tillstyrka hela välfärdsutskottets förslag med alla dess tolv punkter.