Håkan Svenneling (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
95
Datum

Till att börja med tycker jag att man ska konstatera vilken roll Norden har i världen. Jag håller inte med om Helgi Abrahamsens analys. Jag tror att den faktiskt bara gäller i just den här frågan och inte i övriga frågor att Norden är en isolerad ö i ett stort världshav och att vi inte ska bry oss om andra.

Vi ser konflikter runt om i hela vår värld. Och vi vet att Norden har stått upp för fred i 200 år.

Jag kommer själv från staden Karlstad, där Norge och Sverige undertecknade fredsavtalet 1905. Det betydde att de nordiska folken inte hamnade i krig med varandra.

Om vi kan visa övriga världen att fred är framgång tycker jag också att vi ska bidra till att lösa konflikten mellan Israel och Palestina. Då ska vi se till att hjälpa dessa två stater att få en tvåstatslösning, så att de kan leva i fred med varandra under lång tid.

Det har nu gått så lång tid, och vi ser att det håller på att rinna oss ur händerna, som Stefan Löfven sade. Därför behöver Nordiska rådet vara en aktiv röst i världen och uppmana sina medlemsländer att erkänna staten Palestina.