Mikkel Dencker (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
104
Datum

Tak, fru præsident. Nordisk Frihed støtter ikke forslaget her. Vi er principielt imod forslaget. Det giver nemlig ingen mening at anerkende en stat, som reelt ikke eksisterer. Før der er forhandlet en aftale på plads direkte mellem Israel og palæstinenserne, der som en selvfølgelighed skal basere sig på Israels ret til at eksistere som stat med sikre grænser, kan vi ikke støtte anerkendelsen af Palæstina som en selvstændig stat. Det kan under ingen omstændigheder komme på tale at anerkende Palæstina, så længe der blandt de palæstinensiske magthavere findes et ønske om at udslette Israel, og så længe terrororganisationen Hamas sidder på magten i dele af de palæstinensiske områder.

Vi er også imod forslaget, fordi vi ikke tror, at det vil have nogen gavnlig effekt i praksis, så langt fra. I praksis vil det kun bidrage til yderligere at vanskeliggøre en i forvejen meget kompliceret proces, idet det vil blive set som en provokation af både Israel og USA, og det er naivt, hvis man forestiller sig, at fredsprocessen kan give noget positivt resultat uden disse landes medvirken. Og hvordan kan man i det hele taget anerkende Palæstina som en selvstændig stat, når en terrororganisation sidder på magten i Gaza? Det giver ingen mening, og det risikerer at blive opfattet som moralsk opbakning til terroristerne i Hamas.

Jeg håber, og jeg tror, at flertallet af de nordiske politikere vil agere fornuftigt i den her sag og afvise det her uansvarlige forslag. Og jeg glæder mig i øvrigt over at have hørt den danske statsminister tidligere i dag afvise ideen fuldstændigt.