Bertel Haarder (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
129
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Fru præsident, forslaget vedrører en sag, som det gamle grænsehindringsforum gentagne gange har drøftet og har gjort opmærksom på.

Det er jo godt, at EU-direktiver efterlader et stort rum for landene, når de skal implementeres til national lovgivning. Det er godt. Men det er ikke så godt, hvis det fører til, at EU-direktiver implementeres på en måde, som skaber grænsehindringer imellem landene og derved generer de nordiske borgere.

Derfor foreslår Midtergruppen, at det bliver en fast praksis, at formandslandet i Nordisk Ministerråd gennemgår kommende EU-retsakter, altså direktiver, og foretager en prioritering imellem disse, og i den forbindelse også vurderer direktivernes betydning for den frie bevægelighed inden for Norden. Og vi foreslår, at der, når der kan være problemer med implementeringen, så der er risiko for grænsehindringer, bliver indbudt tjenestemænd fra de øvrige nordiske lande, så man kan gennemgå problemet og vurdere, om der er nogle løsninger eller nogle henstillinger til landene, som kan forebygge grænsehindringer.

Det er et meget enkelt forslag, som ligger i direkte forlængelse af det, som det tidligere grænsehindringsforum gentagne gange har foreslået, også her ved sessionerne i Nordisk Råd.