Jan Lindholm (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
130
Person
Date

Fru president! Jag vill bara tillstyrka förslaget och som komplement till argumentationen från Bertel säga att jag upplever det som ett oerhört ineffektivt och osäkert förfaringssätt att jag i dag i mitt arbete i ett utskott i Sveriges riksdag varje gång vi ska behandla ett EU-direktiv och lagstifta utifrån det tvingas ställa frågan: Kommer detta på något sätt att påverka gränshinderssituationen mellan de nordiska länderna? Jag upplever inte att det svar jag får är särskilt väl underbyggt eller rättssäkert.

Det förfaringssätt som vi som i dag jobbar för detta använder är väldigt ineffektivt och osäkert. Jag önskar verkligen att vi får ett bättre system.