Høgni Hoydal (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
135
Person
Speaker role
Den Venstresocialistiske Grønne Gruppes talsperson
Date

Fru præsident, det skal være ganske kort: Vi i Den Venstresocialistiske grønne gruppe kan støtte dette forslag, og jeg må personligt sige, at jeg må, hvad skal man sige, kvittere eller give en cadeau til den utrættelige Bertel Haarder, som både kæmper for at fjerne grænsehindringer, og som tror på, at man kan få så meget demokrati ud af dette store apparat i EU. Jeg er faktisk på Færøernes vegne glad for, at vi ikke er blandt de lande, som skal implementere alle disse regler. Men forslaget er klart og også klart i forlængelse af det, som der har været arbejdet på længe. Og jeg var lidt lettet over at høre, at Bertel Haarder berettede om, at man faktisk i det danske Folketing forsøgte at få en regel om, at alle lovforslag skulle screenes, for at man kunne se, om de påvirker nordiske aftaler og skaber nye grænsehindringer. Det synes jeg faktisk ville være en god ordning for alle parlamenter, som implementerer lovgivning: Alle lovforslag skal screenes, for at man kan se, om de påvirker nordiske aftaler og skaber nye grænsehindringer i Norden.

For de lande, som er uden for EU, kender vi det også i det daglige, for vi ser, at der kommer nye grænsehindringer, som specielt påvirker de lande, som ikke er med i EU-implementering. Jeg ved ikke, om det også kan indarbejdes i denne ordning, så man ikke bare ser på, hvordan man i fællesskab kan implementere det i det lande, som er medlem af EU, men også ser på, hvordan man kan koordinere det med de lande, som står uden for EU, eller som ikke implementerer EU-regler med den fart og den kraft, som det foregår. Og det er vel faktisk kun Færøerne og Grønland i øjeblikket af de nordiske lande, selv om vi også gør det indirekte via danske love og så videre.

Så stor tak til Bertel Haarder og Anders Eriksson og Helgi Abrahamsen for dette forslag, som jeg håber vil blive fremmet, og jeg håber også, at de nordiske parlamenter kan få indført denne tjekliste og screene al lovgivning, som berører nordiske aftaler.