Bente Stein Mathisen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
268
Speaker role
Konservative Gruppe
Date

Narkotikamisbruk er en felles utfordring i de nordiske land. Som det er sagt her tidligere, er vi som en nordisk familie, vi er ganske like, og vi er også ganske like i levesett. Derfor ser vi også mange likheter når det gjelder narkotikamisbruk i våre nordiske land. Samtidig har vi en del forskjellige strategier for å bekjempe narkotikamisbruk i de samme land. Velferdsutvalget mener at det helt klart vil være en stor fordel om vi kan dra nytte av hverandres erfaringer. Derfor tror vi at vi vil ha stor nytte av et nordisk klinisk forskningsnettverk om misbruk, med fokus på økt kunnskap på forebygging og bedre behandling. Derfor vil jeg også anbefale forsamlingen å støtte velferdsutvalgets rekommandasjon i denne saken.