Detta innehåll är inte tillgängligt på ditt valda språk, vi visar det på Norwegian Bokmål.

Om elmarkedsgruppen

Målet er et grenseløst marked med en effektiv handel med omverdenen. Elmarkedet skal videreutvikles til et effektivt og velfungerende marked med tilstrekkelig mange aktører, en høy grad av forsyningssikkerhet, like konkurransevilkår, miljøvennlighet, transparens og incentiver til priselastisk elforbruk i overenstemmelse med ministerrådets beslutninger.

Den nordiske elmarkedsgruppen er hovedansvarlig for oppfølging av ministerforslag innenfor innsatsområdet elmarked og har en koordinerende rolle i gjennomføringen av de konkrete vedtakene på dette området.

Den nordiske elmarkedsgruppen arbeider innenfor de rammer som er fastlagt av Nordisk Ministerråd og rapporterer til embetsmannskomiteen som er ansvarlig for energisamarbeid.