Lars-Arne Staxäng (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
420
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Date

Herr president och nordiska ledamöter! Precis som har sagts här tidigare hölls 2015 ett idrottstoppmöte i Ålborg i Danmark. Man diskuterade redan då värdet av att ha ett återkommande idrottsoppmöte eftersom det finns så många viktiga frågor som måste behandlas och lösas. Det är ännu aktuellare i dag. Frågan togs även upp igen av kulturministrarna under sessionen i Reykjavik. Efter detta har det kommit fram förslag som har behandlats i utskottet för kunskap och kultur i Nordiska rådet. Här blev det slutliga förslaget att anordna ett idrottstoppmöte, inte varje år men vartannat år med början nästa år, som också har sagts här, nämligen 2017.

Frågorna är verkligen aktuella, och det är värdefullt att till exempel nordiska ministrar, politiker, tjänstemän, polis, idrottsorganisationer och även andra organisationer som är involverade i detta träffas för att dryfta gemensamma utmaningar och lösningar på många frågor. Frågorna kan röra till exempel integration, matchfixning, antidopning – aktuellt i dessa dagar – folkhälsa och barn och unga inom sektorn just idrott. Jag vill från vår sida betona att det var ett enigt utskott som ställde sig bakom förslaget.