Paavo Arhinmäki (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
268
Speaker role
Nordisk Grøn Venstre
Date

Arvoisa rouva puheenjohtaja! Ensinnäkin riippumatta siitä, käsittelemmekö me ulkoministeriön selontekoa vai Pohjoismaiden neuvoston kansainvälistä strategiaa, minusta molemmat niistä olisivat sellaisia papereita, että kun kerran ulkoministerit ovat paikalla, heidän olisi hyvä kuulla, mikä on Pohjoismaiden neuvoston kansainvälinen strategia, minkälaisia ajatuksia siihen liittyy. Nämä aikataulut pitäisi rakentaa sen mukaan.

Toiseksi minusta on myös erikoista, että samana päivänä tulee tieto, että puolustusministerit eivät ole paikalla.

Arvoisa puheenjohtaja! Ymmärrän, että tämä ei ole oikea kohta nostaa sitä esiin, mutta tässä työjärjestyksessä ei ole mitään muutakaan kohtaa, jossa korjata selkeitä virheitä ja väitteitä, joita ulkoministeri esitti puhujapöntössä. Tulin sen tekemään tässä kohtaa, ja totean, että minusta olisi Pohjoismaiden ylipäätänsä ja Pohjoismaiden neuvoston toiminnan kannalta hyvä, jos ministerit, olivat he keitä ministereitä tahansa, eivät pitäisi lehdistötilaisuuksia samaan aikaan, kun meillä istunnossa käydään keskusteluja niistä asioista, jotka koskevat samoja ministereitä.

Skandinavisk oversættelse

Ärade fru ordförande! För det första, oavsett om vi behandlar utrikesministeriets redogörelse eller Nordiska rådets strategi så anser jag att båda är sådana dokument att utrikesministrarna, då de en gång är närvarande, borde få höra vilken Nordiska rådets internationella strategi är, hurdana idéer den innehåller. Tidtabellerna borde göras upp enligt det. För det andra tycker jag det är märkligt att vi först samma dag får höra att försvarsministrarna inte kommer att närvara. Ärade ordförande! Jag förstår att detta inte är rätt tillfälle att ta upp saken, men i denna arbetsordning finns det ingen annan punkt där man kan ta upp tydliga fel och påståenden som utrikesministern framförde i talarstolen. Jag gör det nu, och jag konstaterar att jag tycker det vore bra för Nordiska rådets och Nordens verksamhet överlag om ministrarna, vilka ministrar de än är, inte höll presskonferenser samtidigt som vi under sessionen diskuterar frågor som berör dessa ministrar.