350. Erkki Tuomioja (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
350
Speaker role
Talsperson for Islands og Finlands delegationers talsperson
Date

Tack, herr ordförande! Det finns en reservation för det ursprungliga förslaget från presidiet som jag härmed kan ta bort. Vi är nöjda med det resultat som har uppnåtts. Men jag skulle kanske säga åt Hans att det aldrig är något tal om någonting annat än fredlig lösning, alla ”ofredliga” alternativ har hela tiden varit uteslutna. Vi är nöjda med det att det här betyder att vi i dag enhälligt förbättrar det isländska on finska språkets ställning, och att vi återkommer till den för oss viktiga frågan om arbetsspråk vid nästa session. Det ursprungliga förslaget från presidiet skulle ha betytt att vi avslår förslaget, men nu fortsätter vi, och jag hoppas i god anda, och att vi om ett år kan ha ett enhälligt beslut om själva saken.