359. Maarit Feldt-Ranta (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
359
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppe
Date

Arvoisa presidentti, hyvät kollegat! Näinkin voi tietysti toimia. Edustaja Simon Elo, joka on puolueryhmän ulkopuolinen edustaja, tupsahti tässä viime hetkellä paikan päälle eikä ole missään vaiheessa, kuten me muut, osallistunut tämän yhteistyön ja ymmärryksen löytämiseen. Me olemme täällä tuntitolkulla, edustaja Elo, näiden pitkien päivien aikana käyneet keskusteluja siitä, että miten voimme yhdessä edistää tätä asiaa.

Miten olisi, jos kaikki pohjoismaiset poliitikot vuosikymmenten ja vuosien varrella olisivat toimineet kuten te, eivätkä osallistuneet mihinkään yhteistoimintaan, yhteisiin neuvotteluihin tai keskusteluihin rakentavassa hengessä, jossa yritämme löytää yhteisiä ratkaisuja, vaan tupsahtaisimme viime hetkellä tänne paikalle vastustamaan sitä, mitä yhdessä yritämme rakentaa?

Nyt on käsittelyssä kolme erittäin tärkeätä, monien vuosia tekemää hyvää ehdotusta, jotka parantavat merkittävällä tavalla suomalaisten ja islantilaisten toimintaedellytyksiä Pohjoismaiden neuvostossa. Sen lisäksi on erittäin arvokas yhteisymmärrys siitä, että jatkamme tämän sovun löytämistä myös neljännessä tärkeässä asiassa.

Toivoisin, että kaikki neuvoston edustajat voisivat tähän hyvään yhteisymmärrykseen ja tähän työhön osallistua.

Skandinavisk oversættelse

Ärade president, bästa kolleger! Så här kan man förstås också göra. Ledamot Simon Elo, som inte hör till någon partigrupp, dök upp här i sista stund och har inte i något skede deltagit i arbetet för att nå samförstånd, liksom vi andra gjort. Vi har i timtal, ledamot Elo, under dessa långa dagar diskuterat hur vi tillsammans kan främja denna fråga. Hur vore det om alla nordiska politiker under årtiondenas och årens lopp hade agerat som ni och inte deltagit i något som helst samarbete, gemensamma förhandlingar eller diskussioner i konstruktiv anda för att försöka nå gemensamma lösningar, utan dykt upp här i sista stund för att motsätta sig något som vi tillsammans försökt skapa? Nu behandlar vi tre mycket viktiga förslag som många har arbetat med i flera år, som på ett betydande sätt förbättrar finländarnas och islänningarnas verksamhetsförutsättningar i Nordiska rådet. Dessutom har vi ett mycket värdefullt samförstånd om att fortsätta försöka nå enighet också i den fjärde viktiga frågan. Jag hoppas att alla ledamöter i rådet kan omfatta detta goda samförstånd och detta arbete.