361. Paula Bieler (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
361
Person
Speaker role
Nordisk Frihed
Date

Herr president! Det har efterfrågats anledningar till att man ska vänta ett år. För min del är det väldigt enkelt. Samtliga i den här salen verkar vara överens om i vilken riktning vi vill gå. Men problemet med att ändra en arbetsordning utan tydligt bakgrundsarbete och konsekvensanalyser, när det finns viss praxis utarbetad utifrån hur den är skriven i dag, är att man i dag exempelvis har ett system där alla som anställs måste kunna samtliga tre språk som specificeras. Att hitta någon att anställa som kan fem språk är betydligt svårare. Vi kommer att behöva ändra praxis, och om vi inte ändrar den skriftliga dokumentation som ligger bakom arbetsordningen kan vi inte göra det bara så där. Därför är det rimligt att skjuta på beslutet ett år till, så att vi kan ha ordentliga förarbeten och vet hur tolkningen av en förändrad arbetsordning ska se ut. Därför stöder också vi kompromissförslaget.