365. Hans Wallmark (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
365
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Date

Kiitos, presidentti! Man kan ha den åsikt som Simon Elo har. Jag har hört den, och jag har också respekt för den. Det som är problemet om man tar Simons uppfattning och går till votering i dag är att man riskerar att förlora den. Då är frågan absolut avförd från dagordningen. Jag vill hävda att genom de aktiviteter som har bedrivits inte minst från den finska och isländska delegationen har frågan förts framåt, och vi fattar i så fall i dag ett antal delbeslut som jag tycker att man ska beskriva med det namn som de förtjänar, nämligen etappsegrar.

Däremot tycker vi fortfarande olika. Det här kommer inte att lösa det hela och ändra förhållandet att det fortfarande kommer att finnas olika åsikter om hur vi ska se på arbetsordningen och hur vi ska behandla arbetsspråken. Denna fråga kommer upp på sessionen i Oslo om ett år. Jag skulle vilja säga att de som verkligen arbetar för finskans och isländskans ställning nog skulle vinna mer på att skjuta fram frågan i just denna del till Oslosessionen än på att ta omröstningen här och riskera att förlora.

Jag ska bara ge ett litet tips till ledamoten Simon. Jag tror inte att det finns någon från Island här i dag eftersom det nu bara är ett par dagar efter det isländska valet. Det gör att en del av dem som rimligtvis borde delta i debatten och som rimligtvis borde rösta inte är här. Jag tycker att de förtjänar att få den möjligheten, och det skulle de i så fall få vid sessionen i Oslo.