369. Simon Elo (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
369
Person
Speaker role
Sannfinländarna (udenfor partigrp.)
Date

Puheenjohtaja! Tämä on herättänyt hyvän keskustelun, jota tässä myös halusin hakea. Kun herättää hyvän keskustelun, täytyy olla jokin konkreettinen esitys, joka ihmisiä hieman havahduttaa.

Islannin edustaja piti hyvän puheenvuoron. Koska totta kai teidän delegaatiotanne ja teidän tahtoanne kunnioitan, niin olen tässä vaiheessa valmis vetämään tämän esitykseni äänestyksestä pois.

Se ei kuitenkaan poista niitä asioita, jotka halusin tällä keskustelulla nostaa, eli ihmettelyäni siitä, että näinkin myöhäisessä vaiheessa näin merkittävä kysymys halutaan siirtää myöhempään ajankohtaan. Eivätkö tiedossa olleet jo ne monet keskeiset kysymykset, jotka tähän asiaan liittyvät? Edelleen minulle herää kysymys siitä, halutaanko asiaa jarruttaa poliittisista syistä. Aiotaanko, puheenjohtaja, puheenjohtajistossa tehdä kompromissin kompromissi, jossa keskeisellä tavalla vesittäytyisivät ne tavoitteet, jotka tässä hyvässä esityksessä ovat olleet?

Skandinavisk oversættelse

Ordförande! Detta har varit en bra debatt, och det var det jag eftersträvade. Då man väcker debatt måste man ha ett konkret förslag som ruskar om folk. Den isländske ledamoten höll ett bra anförande. Eftersom jag naturligtvis respekterar er delegation och er önskan är jag beredd att i det här skedet dra tillbaka mitt förslag. Det undanröjer ändå inte de frågor som jag ville ta upp i denna debatt, det vill säga min förvåning över att man i ett så här sent skede vill skjuta upp ett så här viktigt ärende. Har vi inte redan varit medvetna om de viktiga frågor som ansluter sig till det här? Fortfarande frågar jag mig om man vill bromsa upp den här frågan av politiska skäl. Ordförande, planerar presidiet att göra en kompromiss av en kompromiss som urvattnar de mål som fanns i detta utmärkta förslag?