70. Britt Lundberg (Replik)

Information

Speech type
Replik
Speech number
70
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Date

Tack statsministern för programmet och presentationen! Vi från mittengruppen vill gratulera det isländska ordförandeskapsprogrammet för Nordiska ministerrådet år 2019. Mittengruppen står på de ungas sida och förespråkar lika rätt till utblidning och deltagande i demokratiska processer, vilket Island också framför i sin första av tre teman för 2019 års ordförandeskapsprogram. Mittengruppen har ansvarat för rapportörsskapet inom hållbar turism, till och med genom en isländsk ledamot. Mittengruppen vill också se en innovation, hållbarhet och mer mångsidig blå ekonomi, precis som Island eftersträvar i sitt ordförandeskapsprogram. Vi hoppas att Island i och med valet av sina tre teman väljer att se på Norges koncept för hållbara turismdestinationer. Vi hoppas också att Island håller fokus på unga, som tyvärr på många håll i Norden är i riskzonen för att marginaliseras, då de fallit mellan utbildning och arbete i en alltför tidig ålder. Inkluderade unga bär hela vårt samhälle i framtiden och säkerställer inte minst en dynamisk ekonomi. Vi från mittengruppen ser fram emot att följa ordförandeskapsprogrammets framskridande under år 2019 och vill lyckönska Island.