100. Per-Arne Håkansson (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
100
Speaker role
S-gruppen
Datum

Herr president! Tack för redogörelsen om det som sker inom hållbarhetsområdet. Som jag ser det har vi ett ansvar för och en utmaning i att ha en folkligt förankrad klimatpolitik, där vi har ökad kunskap och ökad medvetenhet om att detta är den väg vi ska gå och att vi ska jobba framåt gemensamt. Vi har talat mycket om samarbete med akademi och utbildningsväsen, vilket är mycket viktigt i sammanhanget. Men jag vill också lyfta in samarbetet med näringslivet, som ju är en viktig faktor för att vi ska kunna utveckla den gröna tekniken och ta del av den forskning och den innovationskraft som finns i Norden. Så kan vi vara den spjutspets som vi har möjligheter att vara i klimatpolitiken. Vi ska se möjligheterna och inte i första hand se detta som ett åtagande som vi är påtvingade. Tvärtom är det en möjlighet för oss att gå före och vara ett föredöme i klimatpolitiken. Vi ska se det som en konkurrenskraftig del av vår politik.