103. Tore Storehaug (Replik)

Information

Typ
Replik
Tal nummer
103
Speaker role
Midtergruppen
Datum

Takk for en veldig god innledning. Den tok opp en del av de rapportene som viser at hvis vi skal ha et holdbart Norden og en holdbar verden, trenger vi fortgang i arbeidet med å kutte våre CO2-utslipp, men også at det ikke er nok, og at vi også vil trenge å fange og lagre den CO2-en. Da snakker vi om et politisk område der Europa har lagt sine prosjekter på is, og der Norden har noen naturlige forutsetninger for å kunne ta et lederskap. Det er både i form av at vi har ressursene, vi har en del kompetanse på området og ikke minst fordi vi har både Islands unike geologi og Nordsjøbassenget, der man har erfaring fra å lagre CO2. 

Er dette et område der man tenker at Norden er villig til å ta på seg den ledertrøyen som verden nå trenger?