104. Anne Berner (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
104
Person
Speaker role
Finlands samarbejdsminister
Datum

Tack för ordet och tack för dessa inslag och synpunkter! För att först komma till kulturfrågan. Vårt kulturministerråd beviljade 50 000 danska kronor i början av året för att se hur vi bättre kan utveckla hållbar konsumtion och stöda hållbar produktion i detta arbete. Nu på hösten har detta arbete sammanförts och analyserna pågår för hur vi också i detta kan göra bättre och utveckla den gemensamma kulturen vi har för att stöda våra gemensamma målsättningar.

Med näringslivet är det helt klart att vi måste ha en bra dialog och ett bra samarbete. Det blir också hela tiden viktigare att vi när vi diskuterar miljö- och klimatmålsättningar också ser på den ekonomiska sidan och ser det som en möjlighet, och också ser att det finns förutsättningar för innovationer och teknologiutvecklingar som kan ge både Norden och de nordiska bolagen och företagen en konkurrensfördel genom det samarbete som vi gör. Vi har nog sett en väldigt bra utveckling i detta, också ett stigande intresse från våra företag att delta i detta arbete.

Norden vill säkert samarbeta i denna fråga och också se hur vi kan komma ut med gemensamma meddelanden till våra kollegor i olika sammanhang, är det då i de Förenta Nationerna eller inom EU, eller i de forum där vi har möjlighet att påverka gemensamma målsättningar. Norden har en stor möjlighet att vara en föregångare i detta arbete. Jag håller precis med Christian Juhl om att vi behöver statistik. Vi måste veta hur våra målsättningar uppkommer, hur vi vet om det vi gör är tillräckligt och om vi också har uppnått de mål vi satt upp. Som transportminister är det här av speciellt intresse, också för oss som har samarbetat inom transportfrågorna som har en stor betydelse i denna fråga. Samtidigt är det också viktigt att vi delar med oss av vårt kunnade, och det är också kanske en av de stora möjligheterna som vi har när vi stöder de länder som inte har de finansiella förutsättningarna vi har. Där har vi också ett gott samarbete. Vi vill också se till att vi delar på gemensam politik. Norden vill säkert vara den som är föregångare i dessa frågor och gör också gemensamma ställningstagande. Tack.