182. Ine Marie Eriksen Søreide (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
182
Speaker role
Norges udenrigsminister
Datum

Jeg mener at det er en veldig god idé å forsøke å gjøre mer av det, og vi ser jo at vi har fått det til noen steder. Vi har gjort det i Berlin, som kanskje er det fremste eksempelet, men vi har også sett hvordan det etter hvert ble veldig kostnadskrevende å opprettholde egne ambassader i Kabul, og at det også ble et godt eksempel.

Jeg synes også en annen side ved det å samarbeide om utestasjoner er interessant, og det er ikke bare at vi samlokaliserer i samme hus, men at vi også deler litt på arbeidsoppgavene. I mange av de arbeidsoppgavene som vi vet er ressurskrevende, som f.eks. konsulære saker, kan mye løses i tettere samarbeid. Det er også fordi vi har ganske like regelsett og systemer, noe som gjør at det er enkelt for ulike land å sette seg inn i hverandres vurderinger.

Jeg tror det kommer til å komme mer av dette. Jeg mener det er en fornuftig måte å jobbe på. Samtidig må vi erkjenne at i noen sammenhenger kan det være et selvstendig poeng at vi ikke har en samlokalisert utestasjon eller ambassade. Det kan være politiske hensyn, det kan være landet man er til stede i, det kan være andre ting som gjør det. Men som et grunnleggende utgangspunkt tenker jeg at der vi kan, bør vi samarbeide tettere, også om dette, fordi det sparer både menneskelige og økonomiske ressurser og det kan gjøre at vi får til mer politisk fordi vi kanskje kan ha en større representasjon og tilstedeværelse enn vi ellers kunne hatt, i mange land.