256. Arto Pirttilahti (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
256
Speaker role
Midtergruppen
Date

Arvoisa presidentti! Hyvät kollegat! Tämä on erittäin hieno aloite. Pitää kiittää tästä heti konservatiiviryhmää. Oikeastaan silloin keskusteltiin LULUCF:stä ja muun muassa RED2:sta, mutta tämän IPCC:n raportin jälkeen olemme keskustelleet vielä enemmän metsästä.

Itse asiassa EU:lla ei ole omaa metsäpolitiikkaa samaan tapaan kuin maatalouden osalta on, ja se on hyvä niin, mutta silti useampi EU:n politiikan haara - puhutaan energiapolitiikasta, ympäristöpolitiikasta, liikennepolitiikasta ja niin edelleen - tuo oman vaikutuksensa metsäsektorille, ja sitä kautta meidän pitää myös metsäisinä pohjoisina maina valvoa monenkin eri sektorin osalta, mitä EU tekee ja missä foorumeissa näistä asioista neuvotellaan.

LULUCF tulee todellakin vielä meille uudelleen käsittelyyn. Millä tavalla me saamme ymmärrystä lisää Euroopan maihin, Keski-Euroopan ja Etelä-Euroopan maihin, kuinka tärkeää meille on metsätalous ja metsien käyttö? Meillä on todella hienot, hyvät tutkimustiedot metsistä. Meillä on jokaisella metsänomistajalla tällä hetkellä kännykässä lohkokohtaiset tiedot, mitä siellä metsissä on ja kuinka ne kasvavat. Mutta lisäksi otetaan nämä eri tuotteet, mitä puulla voidaan korjata. Olemme keskustelleet täällä salissa muun muassa muovista: tehdään mahdollisimman paljon erilaisia puutuotteita, jotka muun muassa korvaavat muovin, ja sitä kautta teemme parempaa maailmaa.

Skandinavisk oversættelse:

Ärade president! Bästa kollegor! Det här är ett ypperligt förslag. Jag vill genast tacka den konservativa gruppen för detta. Då diskuterade vi egentligen LULUCF och bland annat RED2, men efter IPCC:s rapport har vi talat ännu mer om skogen.

I själva verket har EU inte en skogsbrukspolitik på samma sätt som i fråga om jordbruk, och det är gott och väl, men ändå påverkar allt flera slag av politik i EU - energipolitik, miljöpolitik, trafikpolitik och så vidare - på sitt sätt skogssektorn, och därför måste vi som skogstäta nordiska länder iaktta vad EU gör i olika sektorer och i vilka forum dessa frågor diskuteras.

LULUCF kommer upp till behandling på nytt. Hur ska vi få länderna i Centraleuropa och Sydeuropa att förstå hur viktigt skogsbruket är för oss? Vi har utmärkta forskningsdata om skogarna. Alla skogsägare har i sin mobiltelefon figurvisa uppgifter om vilka slag av träd som finns i skogen och hur de växer. Men dessutom finns det flera produkter som kan tillverkas av trä. Vi har i denna sal diskuterat bland annat plast: att producera så många olika slags träprodukter som möjligt för att ersätta till exempel plast och på så sätt skapa en bättre värld.