259. Ketil Kjenseth (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
259
Speaker role
Midtergruppen
Date

Som dere forstår, er Mittengruppen svært begeistret for de konservatives forslag. Vi er mange talere som snakker for dette. Fra Norges side vil jeg si at vi i Stortinget har vedtatt å knytte oss til EUs klimastrategi og kutte 40 pst. innen 2030. Det er ingen konflikt mellom de nordiske landene. Tvert imot skal vi samarbeide i den store europeiske dugnaden.

Når vi snakker om den tredje og fjerde energimarkedspakken til EU - vi kaller dem både energipakke og vinterpakke - snakker vi alltid om ren energi. Det skal vi ta med oss som et felles stikkord fra Norden. Dette er viktig, og skogen og biomassen er en del av det.

En annen viktig grunn jeg ikke har hørt så mye snakk om her, er biodrivstoff. Vi skal skifte ut en stor andel biodrivstoff de neste årene, særlig i den europeiske bilparken. Vi trenger kortreist biodrivstoff, og for mange land i Europa vil overgangen måtte skje ved hjelp av biodrivstoff. Da er det viktig at vi har kortreist drivstoff å putte på tankene.

I den norske regjeringens forslag til statsbudsjett står det også at vi skal starte med en innblanding i flybensin, biofuel, med 0,5 pst. fra 2020. Det betyr at vi må opp i produksjon og innovasjon for å få til innblandingen med biodrivstoff.

Flere representanter har vært inne på skogvern, og artsmangfoldet er selvfølgelig også viktig. Jeg vil minne om at vi i Norge har en offensiv skogvernpolitikk, og vi har en ambisjon om å verne 10 pst. Det er stor fart i det vernet, men det skjer i hovedsak via frivillig vern. På den måten blir det mye godt vern, og det er viktig at vi mellom de nordiske landene kan diskutere hvordan vi får til så mye vern som mulig, men at det skjer frivillig.