340. Ruth Mari Grung (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
340
Speaker role
Udvalget for Vækst og Udvikling i Nordens talsperson
Date

I de nordiske land har gode arbeidsvilkår og sosial trygghet vært avgjørende for vår konkurransekraft. Like viktig er felles spilleregler og rettferdig konkurranse på like vilkår. Det gjelder også for sjøfarten og rederiene. Mobilitet er positivt, men må ikke misbrukes for at rederier skal kunne ansette sjøfolk fra land med lavere lønn og dårlige arbeidsvilkår, og som også har vist seg å være utfordrende å kontrollere.

Sosial dumping rammer ikke bare den enkelte arbeidstaker. Sosial dumping påvirker hele arbeidsmarkedet. Sosial dumping undergraver prinsippet om rettferdig konkurranse. Det er konkurransevridende i disfavør av dem som driver seriøst, som er det store flertallet, som konkurrerer ut fra kvalitet og produktivitet og ikke lave lønninger.

Norden må fortsatt ha en aktiv holdning mot sosial dumping. Sjøfart er en viktig sektor for alle de nordiske land. Lønns- og arbeidsvilkår i transport, og spesielt i sjøfart, er under press. For sjøfart som går mellom de nordiske land, må vi derfor sikre nordiske lønninger og arbeidsvilkår.

Den siste tiden har det vært en debatt i Norge om hvorvidt fergetransporten i Norden skal kunne registreres i internasjonale register som gir åpning for å ansette sjøfolk med lønnsvilkår fra land med langt lavere lønninger enn det som gjelder ellers i Norden. En slik endring vil medføre at andre rederier vil gjøre det samme, og vi får en negativ spiral og en aksept for sosial dumping innenfor sjøfart, som er en betydelig næring med store ringvirkninger for verdiskaping og arbeidsplasser i hele Norden.

Det danske rederiet DFDS har advart mot at den norske regjeringen åpner for at Color Line får flagge om til Norsk internasjonalt skipsregister, NIS. DFDS mener at det vil påvirke konkurransesituasjonen i Norden og påvirke arbeidsmarkedet. Det handler ikke om en bestemt strekning, men om konkurranse i hele markedet for cruise på én til to dager i hele Skagerak-området. Saken skal også debatteres i det danske folketinget.

Den internasjonale ITF-kongressen, som samler alle transportarbeidere i hele verden, vedtok nå nylig, i oktober, i Singapore en uttalelse etter dansk initiativ, der de er sterkt kritisk til den norske regjeringens forslag om å tillate passasjerferger å bli omregistrert til Det internasjonale skipsregisteret. Derfor rekommanderer utvalget for vekst og utvikling Nordisk ministerråd om aktivt å jobbe for å motvirke forslag som fører til sosial dumping innen bl.a. sjøfart, og for å sikre et regelverk som bygger på den nordiske modellen for lønns- og arbeidsvilkår.