344. Daniel Riazat (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
344
Person
Speaker role
Nordisk Grønt Venstres talsperson
Datum

Fru president! Jag skulle vilja börja med att säga att vi absolut inte är överens vare sig i den här kammaren eller i våra egna beslutsfattande parlament när det kommer till frågan om lönedumpning och goda arbetsvillkor för arbetarna. Det gäller både sjöfarten och andra sektorer. Detta ser vi inte minst när det kommer till frågan om Hamnfyran i Göteborg och arbetarna som där under lång tid har varit ute i strejk. De har tyvärr blivit svikna inte bara av dem som man förväntar sig ska svika dem, nämligen borgerliga partier, som aldrig har stått upp för arbetsrätten och arbetarnas villkor, utan även av socialdemokratin, som tyvärr har ställt sig på arbetsgivarnas sida. Vi har till och med en arbetsmarknadsminister som har gått ut och sagt att man ska kunna göra inskränkningar i strejkrätten och arbetsrätten för att helt enkelt, enligt henne, lösa konflikten. Jag menar dock att det tvärtom handlar om att förvärra konflikten.

Jag är glad att förslaget har lagts fram när det kommer till att stärka rättigheterna och minska den sociala och ekonomiska dumpningen inom sjöfarten. Men det är bra om vi också står upp för dessa frågor i våra egna parlament och inte bara i talarstolen i Nordiska rådet. Jag skulle vilja skicka med alla partier som här står upp i ord för strejkrätten, för arbetsrätten och för goda arbetsvillkor inom sjöfarten: Gör det även när hamnarbetarna från Hamnarbetarförbundet kommer och vädjar om hjälp att lösa situationen! Gör det även när andra sjöarbetare runtom i Norden är utsatta för liknande situationer! Det behövs mer handling och mindre ord.