385. Johan Andersson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
385
Speaker role
S-gruppens talsperson
Datum

Fru president och nordiska vänner! Jag vill tacka för behandlingen av förslaget i betänkandet. Detta var ursprungligen ett socialdemokratiskt förslag från den socialdemokratiska gruppen. Skälet till detta var att vi i olika sammanhang har blivit uppmärksammade på att det här har varit och är ett stort problem. I Sverige har vi hanterat det på det sättet att vi har väckt en motion i Sveriges riksdag, vilket i sin tur har utmynnat i att man har påbörjat ett arbete med att se över hur frågan ska kunna hanteras i framtiden i Sverige. En statlig utredning som heter Se barnet! har tagit fram ett material som nu är ute på remiss. Vi hoppas att detta kommer att innebära att vi får igenom en förändrad lagstiftning framöver i Sverige.

Som svar till Kjell-Arne kan jag säga att det är bra att vi tar detta initiativ utifrån ett nordiskt perspektiv så att det sedan i sin tur kan mynna ut i lagstiftning i våra hemländer. Tack för behandlingen av förslaget!