82. Åslaug Sem-Jacobsen (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
82
Speaker role
Mittengruppens talesperson
Date

Vi i Mittengruppen er veldig opptatt av at Norden skal fortsette å være helt i front når det gjelder den frie og uavhengige pressen, og at den får gode kår. I går snakket den svenske talmannen veldig godt om viktigheten av presse og media i demokratiet vårt under demokratifeiringen - betydningen av den granskende og kontrollerende fjerde statsmakt. Det er utrolig viktig at makten utfordres av en slik vaktbikkje som også representerer og presenterer de fakta og den sannheten alle forholder seg til og ikke minst har tillit til. Men nå er seriøse, redaktørstyrte media under stort press. Annonseinntektene faller, og det pågår svært krevende digitale prosesser, men mest trues den fjerde statsmakt etter min mening av framveksten av "fake news" og alternative medier, for disse er i ferd med å bryte ned den fjerde statsmakts viktigste aktiva, nemlig tilliten i befolkningen.

Folk forvirres av og sprer villig vekk "fake news", samtidig som alternative medier påstår at seriøs, redaktørstyrt presse snakker usant. De er altså ikke til å stole på, og dette påstås gang på gang og uten at disse alternative mediene må bevise det i noe som helst presseetisk system. Dessverre tror stadig flere på disse påstandene og konspirasjonsteoriene som følger med, og nå viser undersøkelser at tilliten til seriøs, redaktørstyrt presse har falt veldig mye på kort tid.

Samfunnet har ikke så mange løsninger på dette, men vi tror den beste løsningen er å sørge for at de seriøse mediene blir skikkelig gode i jobben sin. Derfor vil vi støtte dette forslaget og sørge for at den redaktørstyrte, seriøse pressen blir så god at den utkonkurrerer den alternative. Det heier vi på.