134. Pål Jonson (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
134
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppes talsperson
Datum

Fru president! Tack för föredragningen, samarbetsministern! Jag vill också passa på att tacka Gränshinderrådet och Grensetjänsten för ett väldigt fint arbete med att bekämpa gränshinder på daglig basis. Detta är ett område där vi verkligen kan göra nytta för de nordiska medborgarna, och det ska vi ta tag i. Det är också ett område där det finns stor legitimitet för att vi samverkar.

I mitt hemlän Värmland har vi under de senaste tio åren sett en stark expansion av rörligheten över gränserna. I dag jobbar faktiskt 5 procent av Värmlands befolkning i Norge. Vi har en gränshandel som omsätter 5 miljarder, och vi har en kraftig expansion av besöksnäringen. Detta har varit en enorm källa till rikedom i mitt län, och framför allt har det bidragit till en framgångsrik omställning av traditionella industribygder till viktiga besöksnäringsnoder samt till en expanderande tjänstesektor. Jag vill dock verkligen vara tydlig med att detta inte har skett tack vare utan trots den befintliga infrastrukturen mellan Sverige och Norge. Vi har haft en närmast  kirurgisk förmåga att gå i otakt när det kommer till investeringar på infrastrukturområdet, både när det gäller väg och när det gäller järnväg.

Har vi inte bra infrastruktur mellan våra länder blir det inte mycket av den nordiska rörligheten. Jag vill bara ta ett exempel: I dag går det ett direkttåg mellan Stockholm och Oslo. Däremot går det 17 flygavgångar mellan Stockholm och Oslo per dag. Mot bakgrund av den debatt vi hade i går om ett grönt nordiskt samarbete tycker jag att detta manar till omställning. Infrastruktursamarbetet är alltså jätteviktigt även för en ökad nordisk rörlighet. På en makronivå tycker jag dessutom att detta faktiskt utgör ett gränshinder.

Avslutningsvis: Vi behöver även se över det nordiska skatteavtalet – inte minst gränsgångaravtalet, som inte speglar den rörlighet vi ser numera.