270. Ruth Mari Grung (Svar på replik)

Information

Typ
Svar på replik
Tal nummer
270
Speaker role
Den Socialdemokratiske Gruppes talsperson
Datum

For det første har jeg hatt kontakt med Nordisk senter for sjørett, og de fungerer sånn som det er i dag. NordForsk fordeler forskningsmidler, og som jeg var inne på i innlegget mitt, brukes de midlene, de 4 mill. kr de får fra Ministerrådet, til å finansiere både styret, de årlige konferansene de har, og det at de utvikler egne programmer.

Hvorfor endre noe som fungerer, fraskrive oss det politiske ansvaret og overlate det til NordForsk? Det er både den prinsipielle siden og den reelle, for vi er helt avhengig av å ha et sterkt institutt for sjørett som har den legitimiteten ved å tilslutte til det nordiske i seg, og det fungerer utmerket. Hvorfor endre på det når det fungerer? Samtidig har kanskje diskusjonen vært mest knyttet opp mot forskning, og kanskje ikke hvor viktig instituttet er knyttet opp mot nettopp utvikling av reglene for framtidig sjørett.