293. Edmund Joensen (Indlæg)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
293
Speaker role
Midtergruppens talsperson
Datum

Præsident. Jeg vil starte med at sige tak til udvalget for en god behandling af dette forslag. Mittengruppen bakker op om forslaget om en nordisk handlingsplan for friluftslivet. Det gør vi, fordi vi mener, at alle skal have mulighed for at nyde godt af det nordiske friluftsliv og de mange kvaliteter og oplevelser, der er i naturen. Det gælder både børn og voksne, turister og nye nordiske indbyggere.

Det er positivt, at friluftslivet bliver mere og mere populært, men det rejser også spørgsmål om, hvordan vi bedst muligt imødekommer efterspørgslen, så friluftslivet dyrkes med respekt for naturen. Det er særlig vigtigt at have fokus på allemandsretten, som bliver omtalt i forslaget. Allemandsretten sikrer, at jordejere ikke kan begrænse muligheden for at færdes i naturen. Vi oplever en øget naturturisme i Norden. Det er positivt, især i betragtning af at ophold i naturen er godt for vores helbred og f.eks. mindsker stress og lignende. Det stigende efterspørgsel stiller dog også krav til infrastruktur og naturforvaltning. Derfor må vi gøre det klart, hvem der har ansvar for hvilke områder, så vi sikrer, at den øgede turisme er bæredygtig. En handlingsplan for friluftslivet med fokus på bl.a. udbredelse, naturbevaring og også foreningsliv vil bidrage til, at flere vil benytte sig af de fantastiske naturoplevelser i Norden med respekt for miljøet. Mittengruppen støtter forslaget.