69. Atte Kaleva (Presentation)

Information

Typ
Inlägg
Tal nummer
69
Person
Speaker role
Den Konservative Gruppe
Datum

Rouva presidentti! Haluan kiittää arvoisaa ministeriä siitä, että hän antoi suullisen selonteon meille täällä. Kuten tiedätte, meillä Suomessa on herännyt keskustelua siitä, että luotaisiin jonkinlainen Euroopan unionin kollektiivinen puolustusliitto, joka sitten antaisi turvatakuut jäsenilleen - ikään kuin Natolle rinnakkainen puolustusjärjestelmä. Haluaisin nyt lyhyesti kysyä arvoisalta puolustusministeriltä, miten hän Naton jäsenmaan puolustusministerinä näkee, minkälaista lisäarvoa tällainen Natolle rinnakkainen järjestelmä Euroopan unionin sisällä toisi jäsenmaille.

 

Skandinavisk översättning

Fru president! Jag vill tacka den ärade ministern för den muntliga redogörelsen. Som ni vet har vi i Finland haft en debatt om att skapa något slag av kollektiv försvarsallians inom Europeiska unionen som sedan skulle ge sina medlemmar säkerhetsgarantier - ett slags parallellt försvarssystem till Nato. Jag vill nu kort fråga den ärade försvarsministern om er synpunkt i egenskap av försvarsminister i ett medlemsland i Nato: Vilket mervärde skulle ett sådant parallellt system till Nato inom Europeiska unionen ge medlemsländerna?