1. Matti Vanhanen (Hovedindlæg)

Information

Typ
Huvudinlägg
Tal nummer
1
Speaker role
Finlands Parlament
Status
Waiting for transcription
Datum

Ärade medlemmar i Nordiska rådet! Jag önskar er välkomna till Finlands riksdag och till Nordiska rådets 74:e session. Finlands riksdag är stolt att få fungera som värd för rådets session. Det är en glädje att önska er välkomna till Helsingfors.

För det nordiska samarbetet är detta år historiskt på många sätt. År 2022 kommer att ihågkommas som året då Ryssland påbörjade sitt anfallskrig mot Ukraina. Detta har påverkat säkerheten också i Norden. Förhoppningsvis är alla nordiska länder snart medlemmar av samma försvarsallians. Det erbjuder goda förutsättningar för ett fördjupat samarbete och är samtidigt en historisk utveckling.

I år fyller Nordiska rådet 70 år. Till skillnad från andra internationella samarbetsorgan etablerade man i Norden först ett parlamentariskt samarbete. Nordiska rådet hann verka i nästan 20 år innan Nordiska ministerrådet etablerades. Den parlamentariska dimensionen innehar en nyckelroll i det nordiska samarbete.

Varje parlamentariker i Norden stöter i sitt arbete på nordiskt samarbete. Man behöver inte vara medlem i Nordiska rådet för att förstå dess vikt. Nordiskt samarbete är inte endast utrikespolitik. Det är i högsta grad också socialpolitik, kulturpolitik och finanspolitik. Det är viktigt att det nordiska samarbetet ses som en naturlig del av det parlamentariska arbetet. Kontakter med kollegor från andra länder bör vara regel och inte undantag. Där har vi ännu en hel del att förbättra.

I år firar även Helsingforsavtalet 60 år. Avtalet utgör den juridiska grunden för det nordiska samarbetet. Enligt avtalet ska medborgare i de övriga länderna behandlas lika med landets egna medborgare. Avtalet listar en rad olika områden där man bör samarbeta, bland annat kultur, forskning, utbildning, miljö, socialpolitik och ekonomi. Avtalet är mycket mer än bara ett 60 år gammalt papper – det är det nordiska samarbetets stolthet som ännu är relevant idag.

Ärade medlemmar i Nordiska rådet! Målet är att Norden ska vara världens mest hållbara och integrerade region. För att förverkliga detta måste vi vara redo att samarbeta på olika fronter. Ett viktigt område är den nordiska välfärdsmodellen. Den anses ofta vara en nordisk framgångshistoria. De nordiska länderna ligger i täten när det gäller olika välfärds- och lyckoindikatorer.

De nordiska ländernas ekonomier står inför nya utmaningar och i det läget sätts även den nordiska modellen på prov. De nordiska länderna har liknande utmaningar vad gäller till exempel demografisk utveckling. Vi måste öppet ta itu med de problem välfärdsmodellen står inför under 2020-talet. Förutsättningarna för den nordiska välfärdsmodellen måste säkras även i framtiden.

Det nordiska samarbetet är inte ett nollsummespel. De nya samarbetsdimensioner som uppstått under det gångna året minskar inte behovet av eller efterfrågan på nordiskt samarbete på andra fronter. Vi vinner alla om vi har mer nordiskt samarbete.

Jag önskar er alla en givande session här i Helsingfors.