145. Anders Eriksson (Indlæg)

Information

Speech type
Inlägg
Speech number
145
Speaker role
Midtergruppen
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Herr president! Jag tycker att det är ett bra förslag. Vi tycker från Mittengruppens sida att det är ett bra förslag som den konservativa gruppen har lagt fram. När det gäller gränshinder vill jag inte vara dryg på något sätt, men från Mittengruppens sida menar vi att vi nog är den grupp som jobbar allra aktivast med de här frågorna på alla plan, men vi har ju alla samma mål.

När det gäller det som nämns i förslaget om att man ska genomföra EU-direktiv på ett likartat sätt tycker vi att det är ett lysande exempel på hur man kan minska och förekomma gränshinder. Detsamma gäller att försöka få till stånd en nordisk standard där det inte finns någon internationell standard. Det är också ett mycket bra förslag, 

När det gäller att skapa samsyn om hur olika internationella direktiv ska omfattas och genomföras vill jag säga att man på det sättet undanröjer handelshinder direkt. Vi står bakom detta.

Det är också viktigt att det så fort den här typen av regelverk ska införas blir förutsägbart både för befolkningen och för företagen, speciellt i gränsregionerna. De nordiska länderna har ju alltid varit bäst i klassen när det gäller att införa nya direktiv så fort som möjligt, antingen de är EU-medlemmar eller omfattas av EES-avtalet. Därför är det också viktigt med en bättre nordisk dialog när det gäller detta. 

Vi ger fullt stöd till det här förslaget.