265. Mikko Kinnunen (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
265
Speaker role
UKK
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

President! En majoritet i utskottet för kunskap och kultur ställer sig bakom Mittengruppens förslag om att rekommendera Nordiska ministerrådet att etablera ett nordiskt centrum för musiktalanger. I Vänersborg i Sverige finns ett nationellt centrum för musiktalanger. Majoriteten i utskottet anser att det vore önskvärt att detta centrum skulle få ett nordiskt uppdrag.

Unga musiker i Norden i dag möter en obönhörlig internationell konkurrens om de vill fortsätta som yrkesmusiker. För att våra talanger framgångsrikt ska kunna möta denna konkurrens och utvecklas efter sin fulla potential redan från unga år behöver Nordens resurser av lärarkraft för avancerat talangutveckling användas gemensamt och effektivt. Nationellt Centrum för Musiktalanger i Vänersborg med dess samarbetspartner i form av musikakademier i alla nordiska länder vore en synnerligen lämplig institution att förvalta ett nordiskt uppdrag.

Utskottet har uttryckt en önskan om att även nordiska musik- och kulturskolor ska involveras i centret. Utskottet har därför hört nordiska musik- och kulturskoleunionen i frågan. Där menar man att förslaget är intressant och att det är nödvändigt att det görs mer för talangutveckling på nordisk nivå. Nordiska musik- och kulturskoleunionen vill gärna delta i dialogen och utvecklingen av projektet. Man menar vidare att om projektet ska vara hållbart är det viktigt att det nordiska centret etablerar partnerskap med nationella kulturskoleorganisationer, vilket Nationellt Centrum för Musiktalanger ställer sig positivt till.