369. Sebastian Tynkkynen (Svar på replik)

Information

Speech type
Svar på replik
Speech number
369
Speaker role
Nordisk Frihed
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Presidentti! Kiitoksia kollegalleni hyvästä kysymyksestä.

Joko on kyse siitä, että tämä kohta on käännetty väärin suomen kielelle, tai sitten kyse on siitä, että ette ole ymmärtäneet, mitä tässä todella sanotaan. Tässä "velvoitetaan hallitusta", siis velvoitetaan.

Meillähän tällä hetkellä on jo eduskunnissamme valiokunnat, jotka kuulevat asiantuntijatahoja. Meillä Suomessa hyvin aktiivisesti valiokunnat niin ilmastokysymyksissä kuin monissa muissakin kysymyksissä kuulevat asiantuntijatahoina useita eri nuorisoryhmittymiä, erilaisia järjestöjä, think tankeja, niin edelleen. Nuoria kuullaan todella laajasti, ja se on todella hyvä juttu, mutta tässä ehdotetaan, että perustetaan neuvosto, jolla on ohituskaista, ja hallitus on velvoitettu käsittelemään näitä ehdotuksia.

Tämä on hyvin selkeä. Jos me ehdotettaisiin jotain sellaista, että perustetaan nuorten maahanmuuttoneuvosto ja että hallitus olisi velvoitettu käsittelemään ne, mitä sieltä tulee, niin te varmasti nauraisitte pihalle tämmöisen ehdotuksen todeten, että "ei me semmoista haluta". Tämä teksti on hyvin selkeä.

 

Skandinavisk oversettelse

President! Jag tackar min kollega för en bra fråga.

Antingen handlar det om att denna punkt har översatts felaktigt till finska, eller också handlar det om att ni inte har förstått vad som egentligen sägs här. Man ”förpliktar regeringen”, alltså förpliktar.

I våra parlament har vi ju redan utskott som hör sakkunniga. Hos oss i Finland konsulterar utskotten mycket aktivt ungdomsorganisationer, think-tankar och så vidare som sakkunniga i klimatfrågor och i många andra frågor. Vi genomför omfattande samråd med ungdomarna, och det är mycket bra, men det här förslaget går ut på att inrätta ett råd med en omkörningsfil och förpliktar regeringen att behandla dessa förslag.

Det här är tydligt och klart. Om vi till exempel föreslog att det borde inrättas ett ungdomsråd för invandring och att regeringen vore skyldig att behandla alla dess förslag, skulle ni säkert skratta åt förslaget och säga ”något sådant vill vi inte ha”. Den här texten är tydlig och klar.