383. Kathrine Kleveland (Hovedindlæg)

Information

Speech type
Huvudinlägg
Speech number
383
Speaker role
Præsidiet
Speech statuses
Waiting for transcription
Date

Kjære nordiske venner, vi nærmer oss nå slutten av Nordisk råds 74. sesjon, og tradisjonen tro blir det nå valg av Nordisk råds president og visepresident for det kommende året. I tillegg skal det velges leder og nestleder for utvalgene og kontrollutvalget samt medlemmer til presidium og utvalg. Til slutt skal vi også velge medlemmer til Nordisk kulturfonds styre for de neste to årene.

På sitt møte i september vedtok valgkomiteen på bakgrunn av den norske delegasjonens innstilling å foreslå Jorodd Asphjell som president og Helge Orten som visepresident i Nordisk råd i 2023. De øvrige forslagene til valg framkommer i dokumentene i sakspapirene. Takk.