Præsident: ÓLINA ÞÓRVARDARDÓTTIR

Dokumentation:

  • Betænkning over Medlemsforslag om anerkendelse af en selvstændig palæstinensisk stat, A 1634/præsidiet

Fru præsident. På præsidiets vegne vil jeg ganske kort oplyse om, hvordan forslaget her bliver behandlet, og jeg henviser først og fremmest til præsidiets betænkning over medlemsforslaget, som...

Fundarstjóri. Kæru norrænu vinir. Þegar við ákváðum að fjalla meira um utanríkismál þá veltum við því að sjálfsögðu fyrir okkur hvar mörkin mundu liggja. Það var út af fyrir sig stórt skref þegar...

Tak for ordet, fru præsident. Nordisk Frihed bakker op om præsidiets reservationstekst nr. 1. Vi mener ikke, at Nordisk Råd skal foretage sig yderligere i anledning af det her medlemsforslag.

...

Arvoisa puheenjohtaja! Pohjoismaiden neuvoston rooliin ja ydintehtäviin ei nähdäkseni kuulu tunnustaa valtioiden itsenäisyyttä. Vasemmistopuolueiden ryhmä jätti Tukholmassa jäsenaloitteen, jonka...

Hr. præsident. Mellemøsten er andet og mere end kun Palæstina. Derfor kan det undre, at man ønsker, at Nordisk Råd så aktivt og så subjektivt skal blande sig i just denne strid mellem Israel og...

Fru president! Palestinafrågan är självklart inte enkel. Jag är politiker för att jag vill påverka. Som jag uppfattar det är egentligen alla för en tvåstatslösning, och en tvåstatslösning...

Puheenjohtaja! Tässä tehtiin sinänsä ihan perusteltu väite, että jos tunnustamme, niin tavallaan tilanne etenee, ja kun riittävän moni tunnustaa Palestiinan, niin prosessi lähtee etenemään.

...

Fru president! Om man tittar på listan över vilka stater som har erkänt Palestina kan man se att det är en väldigt speciell grupp stater. Det är det mönstret som vi behöver bryta. Därför vore det...

Det var Simon, som spurgte, om der fandtes en Palæstinastat. Nej, det gør der ikke. Der findes ingen Palæstinastat, men der findes en stat, som hedder Israel. Og så vil jeg spørge Jan om noget. Nu...

Fru president! Det bygger på vilka länder som står bakom Palestina. Tittar man på den listan är det ganska lätt att förstå varför framför allt Israel inte sätter sig vid förhandlingsbordet. Nu har...