Handbok för coachningen ”Verksamhetens påverkan och utvärdering”

Information

Utgivningsdatum
Beskrivning
Ungdomssektorns takorganisation i Finland Allians, Studiecentralen Sivis och ungdomssektorns Kompetenscenter Kentauri genomförde tillsammans under våren 2023 en påverkanscoachning för organisationsaktörer. Coachningen genomfördes som den del av projektet ”Evaluation and monitoring of the activities of youth organisations in the Nordics - what could be learned among the Nordic countries”, som har genomförts under åren 2021–2023 med finansiering från Nordiska ministerrådet.I den här handboken hittar du utgångspunkterna och målen för påverkanscoachningen. Handboken beskriver processen i sin helhet och den möjliggör att påverkanscoachning kan genomföras till exempel av en paraplyorganisation för sina medlemsorganisationer. Vi hoppas att modellen skulle göra det lättare att öka påverkan och utvärderingsförmågan inom det finländska och nordiska ungdomsorganisationsfältet.
Publikationsnummer
2023:536