Fjármögnun

Pengar i vattan
Photographer
Scanpix
Formlegt samstarf Norðurlandanna er að mestu fjármagnað með skatttekjum frá Danmörku, Finnlandi, Íslandi, Noregi og Svíþjóð.

Sérstök reikniregla ákvarðar hve mikið hvert land greiðir til að standa straum af kostnaði við það starf sem innt er af hendi í Norðurlandaráði, Norrænu ráðherranefndinni og öðrum norrænum stofnunum sem njóta framlaga af norrænu fjárlögunum.

Rekstur Norðurlandaráðs kostar rúmlega 33 milljónir danskra króna á ári og Norrænu ráðherranefndarinnar ríflega 967,5 milljónir danskra króna. Norrænt samstarf kostar því aðeins um 40 danskar krónur á hvern íbúa Norðurlandanna. Það er ódýrt milliríkjasamstarf.

Meira en þriðjungi fjárlaga Norrænu ráðherranefndarinnar er varið í fjármögnun norrænna stofnana. Margar stofnanir eru fjármagnaðar að hluta eða öllu leyti á þennan hátt. Norrænu ríkisstjórnirnar og einnig aðilar utan opinbera geirans fjármagna reksturinn beint.

Norræni kvikmynda- og sjónvarpssjóðurinn, sem hefur umsjón með Norrænu kvikmyndaverðlaununum, er til að mynda fjármagnaður til jafns af Norrænu ráðherranefndinni, norrænu kvikmyndastofnununum og fjölda sjónvarpsfyrirtækja bæði í opinberri eigu og einkaeigu á Norðurlöndum.

Norræni fjárfestingabankinn (NIB), sem lánar fjármagn til verkefna sem efla samkeppnishæfni og bæta umhverfi, jafnt í þeim löndum sem standa að honum sem í öðrum heimshlutum hefur frá árinu 2005 einnig verið í eigu Eistlands, Lettlands og Litháen. Löndin átta ábyrgjast eigið fé bankans samkvæmt sérstakri skiptingu þar sem Svíþjóð ábyrgist mest og Eistland minnst.

Samstarf almennings sem byggir á félagaþátttöku í Norrænu félögunum er fjármagnað með félagsgjöldum, fjárveitingum frá ríkisstjórnum Norðurlandanna, styrkjum frá Norrænu ráðherranefndinni, tvíhliða sjóðum og fjárframlögum frá öðrum aðilum.

Contact information