3.1.
Þingmannatillaga um norrænt samstarf varðandi norðurslóðastefnu ESB, A 1876/presidiet

22
Magnus Ek
Erindi

President! Jag talar som sagt på hela utskottet för ett hållbart Nordens vägnar.

24
Jouni Ovaska
Erindi

President! I slutet av 2020 deltog Nordiska rådet i Europeiska unionens öppna hörande inför uppdatering av EU:s arktiska strategi.

26
Sofia Geisler
Erindi

Tak, og tak for ordet. Nordisk Grønt Venstre støtter medlemsforslaget. Alle fem nordiske lande er en del af Arktis, og vi har et øget internationalt fokus på Arktis.