Planer och budget 2012

Nordiska ministerrådet

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Nordisk Ministerråds budget for 2012.
Útgáfunúmer
2011:740