Klimat, kön och konsumtion

En forskningsöversikt med genusperspektiv på hållbara livsstilar

Upplýsingar

Útgáfudagur
Lýsing
Hållbar produktion och konsumtion, mål 12 i Agenda 2030, har identifierats som ett område där de nordiska länderna har störst utmaningar i arbetet för hållbar utveckling. Det internationella forskningsläget kring klimatpåverkan av individers konsumtionsmönster visar att faktorer som kön, inkomst och etnicitet har ett stort förklaringsvärde, liksom att ojämlikhet i sig leder till ökade utsläpp från konsumtion. I projektet Hållbarhet, livsstil och konsumtion med genusperspektiv, inom programmet för hållbara livsstilar i Norden, har NIKK tagit fram en forskningsöversikt som synliggör och utmanar könsstereotyper i förhållande till konsumtion och livsstil i förhållande till: 1) livsmedel, 2) bostad och energi, 3) kläder och konsumtionsvaror, 4) transporter, 5) arbete och tidsanvändning, 6) kultur och turism, 7) aktivism och påverkan.
Útgáfunúmer
2022:552